Άοπλες φόρμες 少林拳

Επισκέψεις:9696
"Η γροθιά των 5 στάσεων" Γου Μπου Τσουάν 五步拳 (Wǔ Bù Quán)
Τα οφέλη της μορφής Γου Μπου Τσουάν 五步拳 (Wu Bu Quan)  "Η γροθιά των 5 στάσεων" είναι απεριόριστα. Μέσα σε αυτήν την πολύ μικρή σειρά κινήσεων είναι οι πέντε βασικότερες στάσεις που βρίσκονται σχεδόν σε κάθε μορφή Γου Κουνγκ 武功 (Wu Gong) "Πολεμικό Κουνγκ Φου"...

Επισκέψεις:7880
H "Αλυσιδωτή Γροθιά" Λίαν Χουάν Τσουάν 連環拳 (Lián Huán Quán)
H "Αλυσιδωτή Γροθιά" είναι μια από τις βασικές μαχητικές ρουτίνες του Σαολίν Κουνγκ Φου. Οι κινήσεις του είναι απλές και το σύνολο είναι σύντομο. Η αποστολή του είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τις θεμελιώδεις δεξιότητες...

Επισκέψεις:7842
"Αλυσιδωτή γροθιά οκτώ μετατοπίσεων" Πα Που Λίαν Χουάν Τσουάν 八步连环拳 (Bā Bù Lián Huán Quán)
Το "Πα Που Λίαν Χουάν Τσουάν" 八步连环拳 (Bā Bù Lián Huán Quán) - η Αλυσιδωτή Γροθιά των Οκτώ Μετατοπίσεων, είναι μία από τις βασικές μορφές του παραδοσιακού Σαολίν...

Επισκέψεις:6920
"Γροθιά ανάμεσα στα χέρια" Τονγκ Μπέι Τσουάν 通臂拳 (Tong Bi Quan)
Στην περίοδο της δυναστείας Σουνγκ ο τότε πατριάρχης του ναού Σαολίν σεβασμιότατος Φου Γιού, σύλλεξε από τα αρχεία του ναού για την πυγμαχία Σαολίν διάφορες φόρμες μεταξύ των οποίων και το Τονγκ Μπέι Τσουάν και τις έβαλε σε ένα εγχειρίδιο πολεμικών τεχνών Σαολίν. Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για τον κλειστό κόσμο των μοναχών με σκοπό αυτές οι μορφές να μην δημοσιοποιηθούν στον έξω κόσμο...

Επισκέψεις:7649
Η γροθιά "Μικρός Χείμαρρος" Σιάο Χουνγκ Τσουάν 小洪拳 (Xiǎo Hóng Quán)
Η μορφή Σιάο Χουνγκ Τσουάν  小洪拳 (Xiao Hong Quan) "H γροθιά Μικρός Χείμαρρος" αποκαλείται ο "γιος" του Σάο Λιν Κουνγκ Φου και η "μητέρα" των άλλων 18 δεξιοτήτων φορμών του μοναστηριού Σάο Λιν. Επομένως από τους αρχαίους χρόνους έως και σήμερα, όλοι οι απόστολοι Σάο Λιν...

Επισκέψεις:6264
"Η Γροθιά του Χρόνου και της Ενέργειας" Τσι Τι Τσουάν 集体拳 (Ji Ti Quan)
Κουνγκ Φου σημαίνει Χρόνος - Ενέργεια. Αφιέρωση χρόνου και ενέργειας για να επιτύχουμε έναν σκοπό… 

Επισκέψεις:6670
"H γροθιά Μεγάλος Χείμαρρος" Τα Χουνγκ Τσουάν 大洪拳 (Da Hong Quan)
Η μορφή Τα Χουνγκ Τσουάν 大洪拳 (Da Hong Quan) αποκαλείται ως "μητέρα" της Σιάο Χουνγκ Τσουάν δηλαδή αποτελεί ανάπτυξή της...

Επισκέψεις:10765
"Η γροθιά των 5 ζώων" Γου Σινγκ Τσουάν 五形拳 (Wǔ Xíng Quán)
Από τη δυναστεία των Τανγκ (618-907 μ.Χ.), προκειμένου να προστατευθεί η πλούσια πνευματική ιδιοκτησία του ναού Σαολίν από ληστές, οι πολεμικές τέχνες ήταν μια αναγκαιότητα για τους μοναχούς. Οι μοναχόι πολεμικών τεχνών του ναού ονομαζόταν "μοναχοί στρατιώτες" (Seng Bing). Η ευθύνη τους, εκτός από τη μελέτη του Βουδισμού, ήταν η κατάρτιση στις πολεμικές τέχνες για την προστασία της περιουσίας του ναού Σαολίν. Σε σχεδόν τριακόσια χρόνια, ο ναός Σαολίν εγκαθίδρυσε την δική του σχολή πολεμικών τεχνών καθώς συνέχιζε να απορροφά τις διάφορες πολεμικές δεξιότητες και άλλων αξιόλογων συστημάτων εκτός ναού...

Επισκέψεις:7489
5 Μιμήσεις και 8 Μέθοδοι - Γου Σιν Πα Φα 少林五形八法拳 (Wǔ Xíng Bā Fǎ Quán)
Το Σαολίν Γου Σιν Πα Φα (少林五形八法拳 Shaolin Wǔ Xíng Bā Fǎ Quán) - Η Γροθιά των 5 Μιμήσεων και των 8 Μεθόδων προέρχεται από το συνδυασμό των δύο στυλ, της Μεγάλης (Βουδιστικής) Διαμαντένιας Γροθιάς Σαολίν (Shaolin Jingang Da Quan) και των "Πέντε Γροθιών Σαολίν (Shaolin Wu Quan). Το ύφος είναι βασισμένο σε τεχνικές για μικρές και μεσαίες αποστάσεις μάχης...

Επισκέψεις:8836
"Τα 18 χέρια του διαφωτισμένου" Λούο Χαν Σίπα Σόου 罗汉十八手 (Luo Han Shiba Shou)
Η μορφή Λούο Χαν Σίπα Σόου 罗汉十八手 (Luo Han Shiba Shou) "Οι 18 τεχνικές χεριών του μαθητή του Βούδα" θεωρείται  θεμελιακή μορφή και μία από τις αυθεντικότερες τέχνες του ναού Σάο Λιν. Δημιουργήθηκε από τον πρώτο πατριάρχη του βουδισμού Τσαν...

Επισκέψεις:7856
"Η γροθιά του διαφωτισμένου” Λούο Χαν Τσουάν 罗汉拳 (Luo Han Quan)
Η αρχική μορφή της οικογένειας των μορφών Λούο Χαν 罗汉 (Luo Han) "Η γροθιά του διαφωτισμένου", περιείχε 18 τεχνικές και δεξιότητες των χεριών, που δημιούργησε ο πρώτος πατριάρχης του βουδισμού Τσαν, Μπόντι Ντάρμα ή γνωστός στην κινεζική Τα Μο 达摩 (Da Mo) και την ονόμασε Λούο Χαν Σίπα Σόου 罗汉十八手 (Luo Han Shi Ba Shou) "Οι 18 τεχνικές χεριών διαφωτισμένου", που βελτιώθηκε και αναπτύγχθηκε μέσω ετών πρακτικής. Η μορφή Λούο Χαν Τσουάν περιέχει 54 δεξιότητες, δημιουργήθηκε από τους μοναχούς στο ναό Σάο Λιν...

Επισκέψεις:6429
"Η γροθιά του πρωινού ήλιου" Τσάο Γιάνγκ Τσουάν 朝阳拳 (Zhao Yang Quan)
Η μορφή Τσάο Γιάνγκ Τσουάν 朝阳拳 (Zhao Yang Quan) "Η γροθιά του πρωινού ήλιου" δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από τον βουδιστή μοναχό Τσαν Τσουάν (Zhan Quan) στην περίοδο της δυναστείας Τσινγκ 清朝 (Qing 1644 - 1911). Επίλυσε τη Τσάο Γιανγκ Τσουάν από την αρχική...

Επισκέψεις:7296
"Η μακριά γροθιά Τάι Ζου Τσανγκ Τσουάν" 太祖长拳 (Tai Zu Chang Quan)
Η μορφή Τάι Ζου Τσανγκ Τσουαν 太祖长拳 (Tai Zu Chang Quan) "Η μακριά γροθιά του πρώτου αυτοκράτορα της δυναστείας Σουνγκ" δημιουργήθηκε μέσα στο ναό Σαολίν από τον Τσάο Κουάνγκ Γίν 赵匡胤 (Zhao Kuang Yin 927 - 976) τον πρώτο αυτοκράτορα της δυναστείας...

Επισκέψεις:6950
"Προστασία της Πύλης της Καρδιάς" Τζανγκ Χου Σιν Γι Μεν 长护心意门 (Zhǎng Hù Xīn Yì Mén)
"Η προστασία της Πύλης της Καρδιάς" Τζανγκ Χου Σιν Γι Μεν (Zhǎng Hù Xīn Yì Mén) αναπτύχθηκε από τον Χούι Γουέι (Hui Wei), έναν διάσημο μάχιμο μοναχό της δυναστείας Σούνγκ και βελτιώθηκε από άλλους μοναχούς, όπως τον Τζίνα Λούο (Jinna Luo) κατά τη διάρκεια της δυναστείας Γιούαν...

Επισκέψεις:8317
"Η γροθιά των 7 αστέρων" Τσι Σινγκ Τσουάν 七星拳 (Qi Xing Quan)
Η μορφή Τσι Σινγκ Τσουάν 七星拳 (Qi Xing Quan) "Γροθιά των 7 αστέρων" ή "Γροθιά της μεγάλης Άρκτου" είναι μια αντιπροσωπευτική μορφή από τις αρχαίες δεξιότητες πολεμικών τεχνών Σαολίν εμπνευσμένη από τον μεγάλο αστερισμό των 7 αστεριών που σχηματίζουν την Μεγάλη Άρκτο...
 

Επισκέψεις:8135
"Η πυγμαχία των 6 αρμονιών" Λιού Χε Μπα Φα 六合八法 (Liù Hé Bā Fǎ)
Ένα από τα πιο διάσημα έργα ζωγραφικής του ναού Σάο Λιν είναι αυτό στην αίθουσα των λευκών μανδυών και παρίσταται στον βόρειο και νότιο τοίχο να απεικονίζει σκηνές από την καθημερινή εξάσκηση των μοναχών στο ένοπλο και άοπλο Γου Κουνγκ "Πολεμικό Κουνγκ Φου" σε 16 ζευγάρια. Παρότι αυτή η ζωγραφιά απεικονίζει βασικές πολεμικές τεχνικές του ναού Σάο Λιν, πολύ λίγοι ξέρουν ότι αυτό το είδος πάλης των Σαολίν ομάζεται Λιού Χε Μπα Φα 六合八法 (Liùhé bā fǎ) "Η πυγμαχία των 6 αρμονιών" και έχει σχεδόν χαθεί...

Επισκέψεις:6466
Οι Eξι Αρμονίες του Αγκώνα των Σαολίν, 少林六合肘 (Shàolín Liù Hé Zhǒu)
Το σύνολο του Λίου Χε Τζόου, 少林六合肘 (Shàolín Liù Hé Zhǒu) - "Οι Έξι Αρμονίες του Αγκώνα των Σαολίν" είναι μαχητικοί συνδυασμοί μετατοπίσεων του σώματος με όλες τις δυνατές χρήσεις του αγκώνα ως μέσο άμυνας...

Επισκέψεις:6423
"Η γροθιά του Γίαν Τσινγκ" 燕青拳 (Yan Qing Quan)

Η γροθιά του Γίαν Τσινγκ δημιουργήθηκε στο τέλος της δυναστείας Τανγκ (618 - 907 μ.χ) και αναπτύχθηκε από το Λου Τζουίν Γι (Lu Junyi) στο ναό Σαολίν κατά τη διάρκεια της δυναστείας Σουνγκ. Ο Λου Τζουίν Γι δίδαξε αυτό το είδος πυγμαχικής ικανότητας στον Γιάν Τσινγκ (Yan Qing), που ήταν μαθητευόμενος του. Στη συνέχεια ο Γιάν Τσινγκ το δίδαξε ευρέως και ως εκ τούτου, ονομάστηκε "Η γροθιά του Γιάν Τσινγκ"...


Επισκέψεις:6431
Η "Παλάμη που Καταδιώκει τον Άνεμο" - Τζούι Φενγκ Τζανγκ 追风掌 (Zhuī Fēng Zhǎng)
Η "Παλάμη που Καταδιώκει τον Άνεμο" - Τζούι Φενγκ Τζανγκ 追风掌 (Zhuī Fēng Zhǎng), κινείται όπως λέει και το όνομά της, σαν καταιγίδα, με σαρωτικά περάσματα και εκρηκτικές εναλλαγές κατευθύνσεων, σε μία ευθεία, χωρίς όμως πηδήματα και υπερβολικά άλματα.

 
Αν σας άρεσε αυτή η σελίδα, μοιραστείτε την!

Βρήκατε ενδιαφέρον στην ιστοσελίδα μας;
Μοιραστείτε την με τους φίλους σας με τους τρόπους που βρίσκονται αριστερά (πλευρικά) της σελίδας.

Εδώ πιθανόν να βρείτε κάποιες απαντήσεις στα πρώτα ερωτήματά σας σχετικά με την άσκηση του
Σαολίν Κουνγκ Φου.

Πριν επικοινωνήσετε μαζί μας δείτε τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που γίνονται.

Περισσότερα

Αν έχετε επιπλέον απορίες, οι εξειδικευμένοι δάσκαλοι των σχολών μας είναι διαθέσιμοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας

Διευθύνσεις & τηλέφωνα σχολών